Giới Thiệu Về Công Ty

Giới thiệu Công ty Khánh An

Cty TNHH Dược phẩm Dược liệu Khánh An được thành lập năm 2006. Từ năm 2010 đến nay Cty đổi tên thành Cty TNHH Thực phẩm chức năng  Khánh An.
CHI NHÁNH CÔNG TY