Giới Thiệu Về Công Ty

Công ty TNHH Thảo Dược Ông Ba Đất Phèn

Cty TNHH Dược phẩm Dược liệu Khánh An được thành lập năm 2006. Từ năm 2017 đến nay Cty đổi tên thành Cty TNHH Thảo Dược Ông Ba Đất Phèn
CHI NHÁNH CÔNG TY